Article publicat a la revista assemblea digital

Article. Perquè les caixes continuïn arrelades al territori i conservin la seva funció social

Com a conseqüència de la crisi financera, les caixes catalanes, així com la resta de caixes de l’Estat espanyol, s’han vist abocades a diferents processos de reorganització i reestructuració per evitar la seva desaparició o la intervenció del Banc d’Espanya.

Article. Perquè les caixes continuïn arrelades al territori i conservin la seva funció social

El mes de març, es sol·licita a l’Ajuntament de Manresa poder intervenir en el Ple municipal convocat el 21 de març. Tots els grups polítics van donar el seu suport a la moció promoguda pels treballadors i treballadores de CatalunyaCaixa i presentada per ICV i ERC.

assemblea digital núm.206 (pàgs.4 i 5)

Anuncis