Intervenció al Ple municipal de l’Ajuntament de Manresa

Acta de la sessió plenària ordinària del 21 de març de 2011 (pàgina 17, intervenció en el punt 7.10 de l’ordre del dia)

Anuncis