Revista assemblea digital

revista assemblea digital

Responsable de l’edició, redacció, maquetació i publicació de la revista digital comarcal de CCOO Catalunya Central, des del gener-2013 fins el desembre-2014, utilizant per a la seva maquetació el programa Scribus de software lliure.

 

Anuncis